News/Activity

พม่าเปิดค่ายทหารเมียวดี ประชุม TBC ครั้งที่ 32 ชื่นมื่น

0

กองพันทหารพม่า เปิดค่ายเมียวดี เป็นเจ้าภาพประชุม TBC แม่สอด-เมียวดี ครั้งที่ 32 ชื่นมื่น

         วันที่ 11 ก.ย. 2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.เทอดศักดิ์ งามสนอง ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 แม่สอด ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนไทย-พม่า ระดับท้องถิ่น TBC (ฝ่ายไทย) พร้อมคณะ ได้เดินทางไปประชุม TBC ไทย-พม่า แม่สอด-เมียวดี ครั้งที่ 32 ร่วมกับพ.ท.วินทู ผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็ว ที่ 275 เมียวดี ในฐานะประธาน TBC ฝ่ายพม่า ซึ่งฝ่ายพม่าเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นที่ห้องประชุมเอชานเพียว กองพันทหารพม่าจังหวัดเมียวดี สหภาพพม่า

        เพื่อหารือร่วมกันในการแก้ปัญหาชายแดน การพัฒนาความสัมพันธ์ การใช้พื้นที่เกาะแม่น้ำเมยใต้สะพานมิตรภาพไทย-พม่า ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรมระหว่างประเทศทุกรูปแบบ แนวทางความร่วมมือการใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ความร่วมมือทางการค้าชายแดน ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

         นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันวางแนวทาง และมาตรการดูแลไม่ให้มีการใช้พื้นที่เกาะกลางแม่น้ำเมย หรือเกาะโนแมนแลนด์ทำผิดกฎหมาย และจะได้มีการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน พร้อมกับเจรจาเรื่องการขยายเวลาการเปิดสะพานมิตรภาพ ทั้งนี้ ฝ่ายพม่าได้ขอให้ทางการไทยดูแลภาคเอกชน ที่ประกอบธุรกิจดูดทรายกลางแม่น้ำเมย อย่าให้กระทบต่อตลิ่งริมแม่น้ำ

         หลังเสร็จการประชุม ทั้ง 2 ฝ่ายได้มอบของที่ระลึกซึ่งกันและกัน และได้ร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ และไหว้พระที่วัดใหญ่ในเมียวดี

Credit by Manager