News/Activity

26-30 ก.ค. นี้ อย่าลืมแวะกาญ กับงาน Miracle of West มหัศจรรย์ตะวันตก

0

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดราชบุรี  และจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “มหัศจรรย์ตะวันตก : Miracle of West” ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2560 เวลา  10.00-22.00 น. ณ บริเวณข้างสนามกีฬากลีบบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP, SMEs, วิสาหกิจชุมชน และสินค้าจากเมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และเมืองกวางซี  สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมจำนวนทั้งสิ้น 3๐๐ คูหา การจัดแสดงนิทรรศการศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

ด้าน “เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)”  นวัตกรรมด้านอาหารที่ผ่านกระบวนการศึกษาและออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบันมาจำหน่ายเช่น ผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวสดพร้อมดื่ม ที่สามารถพกพาได้สะดวก หรือ แฟรนช์ฟรายจากแห้ว ซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น

และการจัดกิจกรรมการแสดงฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปิน ได้แก่  ลุลา, หญิง ธิติกานต์,  โก๊ะ นิพนธ์, แปม ไกอา (หน้ากากโพนี่ The Mask Singer) และจัสติน  พร้อมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมนาทีทอง กิจกรรม “แช๊ะ&แชร์” พร้อมรับของที่ระลึกภายในงาน อีกทั้งการเลือกซื้อสินค้าภายในงานยังมีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคำ และรถจักรยานยนต์

“สนับสนุนสินค้าเชิงพาณิชย์  กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน  ผลักดันสู่สากล  ด้วยผลิตผลทวารวดี”