News/Activity

ขอเชิญชมสินค้า ศิลปะอันงดงาม “ถิ่นฟ้า ล้านนาตะวันออกสู่สากล”

0

01

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ยกขบวนสินค้าและวัฒนธรรมล้านนาสู่สายตาชาวหาดใหญ่ จัดงาน “ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออกสู่สากล” วันที่ 7 – 11 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟลติวัล หาดใหญ่ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงสินค้าขึ้นชื่อประจำจังหวัดเชียงราย พะเยา  แพร่ น่าน  ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมล้านนา นิทรรศการของภาคเหนือตอนบน 2  และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินล้านนาชื่อดัง วงคำหวาน วงไม้เมือง เดอะสะล้อ ณัฏฐ์ กิตติสาร อ้อม รัตนัง และนายน้องปฏิญญา