MON – FRI

 

Hours

Time

MON – FRI

Article

Song

1

05.00 – 06.00 น.

มดตะนอยสอยข่าว (Rerun)

ข่าวส่วนกลาง/จังหวัดตาก

2

06.00 – 07.00 น.

DJ. ตุ๊ก อัญชลี

สุขภาพ

เพลงเก่า

3

07.00 – 08.00 น.

07.00-07.30 กรมประชาสัมพันธ์ 07.30-08.00 ข่าวสดสายตรงVOA

Link รายการข่าว

ข่าวแต่ละอำเภอ ข่าวเด่นทั่วโลก

4

08.00 – 09.00 น.

DJ. ตุ๊ก อัญชลี +  DJ. ยียี

เพลงไทยสากล+พม่า

5

09.00 – 10.00 น.

DJ. เพชร

Movie Time

เพลงไทยสากล

6

10.00 – 11.00 น.

DJ. ไอซ์

เรื่องทั่วไป

เพลงไทยสากล

7

11.00 – 12.00 น.

DJ.ไอซ์

เรื่องทั่วไป

เพลงไทยสากล

8

12.00 – 13.00 น.

DJ.อ้ายต้น +  DJ. ยียี

ข่าวต่างประเทศ / ทั่วไป

เพลงลูกทุ่ง+พม่า

9

13.00 – 14.00 น.

DJ. อ้ายต้น

เรื่องทั่วไป

เพลงลูกทุ่ง

10

14.00 – 15.00 น.

DJ. อ้อย พัดชา

เรื่องทั่วไป

เพลงลูกทุ่ง

11

15.00 – 16.00 น.

DJ.อ้อย พัดชา

เรื่องทั่วไป

เพลงลูกทุ่ง

12

16.00 – 17.00 น.

DJ.ตุ๊ก อัญชลี + DJ.ยียี

สุขภาพ + ทั่วไป

เพลงสตริง+พม่า

13

17.00 – 18.00 น.

มดตะนอยสอยข่าว (สด) DJ.ต้น

ข่าวท้องถิ่น/ส่วนกลาง/ต่างประเทศ

14

18.00 – 19.00 น.

DJ. สถานพ + DJ.ยียี

เรื่องทั่วไป

เพลงไทยสากล+พม่า

15

19.00 – 20.00 น.

19.00-19.30 Music Nonstop

19.30-20.00 VOA News

16

20.00 – 21.00 น.

DJ. ไอซ์

เรื่องทั่วไป

เพลงไทยสากล

17

21.00 – 22.00 น.

DJ. ต้น

เรื่องทั่วไป

เพลงสตริงเก่า

18

22.00 – 23.00 น.

DJ. ต้น

เรื่องทั่วไป

เพลงสตริงเก่า

19

23.00 – 24.00 น.

DJ. ต้น

เรื่องทั่วไป

เพลงสตริงเก่า

 

SAT- SUN

Hours SAT-SUN Article / Song
05.00 – 06.00 น. มดตะนอยสอยข่าว ข่าวท้องถิ่น/ส่วนกลาง/ต่างประเทศ(Rerun)
06.00 – 07.00 น. เพลง
07.00 – 08.00 น. 07.00 – 07.30 ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
07.30 – 08.00 สุดสัปดาห์กับ VOA
รายการข่าว
08.00 – 09.00 น. DJ.ตุ๊ก อัญชลี สุขภาพ (สตริง)
09.00 – 10.00 น. MUSIC NONSTOP ไทยสากล
10.00 – 11.00 น. MUSIC NONSTOP ไทยสากล
11.00 – 12.00 น. DJ.เพชร ข่าวสารทั่วโลกตามกระแส (ไทยสากล)
12.00 – 13.00 น. DJ.เพชร Movie Time (ไทยสากล)
13.00 – 14.00 น. DJ.อ้อย พัดชา ทั่วไป (ลูกทุ่ง)
14.00 – 15.00 น. DJ.อ้อย พัดชา ทั่วไป (ลูกทุ่ง เพื่อชีวิต)
15.00 – 16.00 น. DJ.ตุ๊ก อัญชลี  + DJ. ยียี ทั่วไป+สุขภาพ (ไทยสากล+พม่า)
16.00 – 17.00 น. DJ.ตุุ๊ก อัญชลี + DJ.ยียี ทั่วไป+สุขภาพ (ไทยสากล)
17.00 – 18.00 น. MUSIC NONSTOP ไทยสากล
18.00 – 19.00 น. MUSIC NONSTOP ไทยสากล
19.00 – 20.00 น. MUSIC NONSTOP ไทยสากล
20.00 – 21.00 น. DJ ไอซ์ ทั่วไป (ไทยสากล)
21.00 – 22.00 น. DJ ไอซ์ ทั่วไป (ไทยสากล)
22.00 – 23.00 น. DJ.ต้น ทั่วไป (ลูกทุ่ง)
23.00 – 24.00 น. DJ.ต้น ทั่วไป (ลูกทุ่ง)