วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

เตรียมรุ่งได้เลย! ชายแดนแม่สอด เล็งใช้สะพาน 2 ส่งสินค้าข้ามฝั่งไปอินเดียและจีน

04 ธ.ค. 2019
782

หลังจากที่ผ่านมา ประเทศไทยและเมียนมา ได้เปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ส่งผลให้การจราจรสะดวก รวดเร็ว และขนส่งสินค้านำเข้า รวมทั้งสินค้าส่งออกได้รวดเร็วมากขึ้น เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ ด่านศุลกากรแม่สอด จ.ตาก ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศ โดยการเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน คู่ไปกับการป้องกันไม่ให้ลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเข้ามาอย่างเข้มงวดด้วย

ขณะเดียวกัน  เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตขึ้น ในอนาคตจะมีการลงทุนอีกมาก เช่น เพิ่มการส่งออกสินค้าของไทยออกไปขายทั้งใน เมียนมา อินเดีย บังกาลาเทศ และทางตอนใต้ของจีน ซึ่งมีประชากรรวมกันแล้วมากกว่าพันล้านคน ผ่านด่านศุลกากรแห่งใหม่ ที่เชิงสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ด้วยงบประมาณมากกว่า 300 ล้านบาท

ภาพ-ข้อมูลจาก AEC NEWS
เรียบเรียงโดย BlueFM Online