วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่าฯตาก นำทีมจัดทอดผ้าป่า เพื่อช่วยเหลือเด็กชนบท สมทบได้กว่าแสนบาท

02 เม.ย. 2020
943

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก จัดพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำรายได้จากกองทุนฯ ไปให้การช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวยากจนและขาดแคลนในชนบท​


นายอรรษิษฐ์​ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก เพื่อนำรายได้จากกองทุนฯ ไปให้การช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวยากจนและขาดแคลนในชนบท​  โดยมีนางจิณณารัชช์​ สัมพันธรัตน์​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก


ขณะเดียวกัน ปัจจุบันมีเงินในกองทุน​ฯ ทั้งสิ้น​ 2,588,479.24  บาท​ (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)​  สำหรับรายได้จากการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนฯของจังหวัดตากในปีนี้ มียอดเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ทั้งสิ้น​ 186,323.25 บาท


ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2522 ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้​ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี” 


ซึ่งในทุกๆปี​กรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานในระดับจังหวัด จะดำเนินกิจกรรมจัดหารายได้สมทบกองทุนฯ​ โดยส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนเงินเพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กชนบท