วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

หยุดงานก็ได้เงิน! เปิดมาตรการช่วย นายจ้าง-ลูกจ้าง จากวิกฤติโควิด-19

03 เม.ย. 2020
1114

สำนักงานประกันสังคม จ.ตาก เผยมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังมีมติคณะรัฐมนตรี บลูเอฟเอ็มได้รวบรวมมาไว้ให้แล้ว


1. ลดอัตราเงินสมทบ สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตน ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม 63 นี้)


– นายจ้าง เหลืออัตรา 4%

– ผู้ประกันตน มาตรา 33 เหลืออัตรา 1%

– ผู้ประกันตน มาตรา 39 เหลือเพียง 86 บาท


2. ขยายเวลาส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน ในงวดเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ออกไปอีก 3 เดือน


– ค่าจ้างเดือนมี.ค. ให้นำส่งภายใน 15 ก.ค. นี้

– ค่าจ้างเดือน เม.ย. ให้นำส่งภายใน 15 ส.ค. นี้

– ค่าจ้างเดือน พ.ค. ให้นำส่งภายใน 15 ก.ย. นี้


3. เพิ่มสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงาน หากเกิดจากเหตุสุดวิสัย จากกรณีดังต่อไปนี้


– ผู้ประกันตนไมได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน และต้องกักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19

– กรณีหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

จะได้รับเงิน 62% ของค่าจ้างรายวัน (ไม่เกิน 90 วัน)


และล่าสุด สามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานและชราภาพ Online (e-form for SSO benefits) ได้แล้ววันนี้ คลิกที่นี่  โดยจะครอบคลุม

*กรณีว่างงาน (สำหรับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน)

*กรณีชราภาพ (สำหรับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน)

*กรณีนายจ้างรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (สำหรับนายจ้าง)


หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โทร. 1506